Käyttöehdot
 

Lue k�ytt�ehdot huolellisesti

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1 Sanoma News Oy:n (j�ljemp�n� �Palveluntarjoaja�) tuottamien ja yll�pit�mien Rakentaja.fi-, Puutarha.net� ja Omataloyhti�.fi -verkkopalvelujen (j�ljemp�n� kukin erikseen �Palvelu�) k�ytt�miseen sovelletaan n�it� k�ytt�ehtoja (j�ljemp�n� �K�ytt�ehdot�). Palvelu toimii verkkopalveluna, jossa tai jonka kautta Palvelun k�ytt�j�t (j�ljemp�n� �K�ytt�j�) voivat saada tietoa rakentamiseen, sisustamiseen sek� pihan / puutarhan hoitoon liittyvist� aiheista. Palvelu sis�lt�� sek� kaikille avointa ett� ainoastaan Palvelun j�senille tarkoitettua sis�lt��.

1.2 Palvelun joidenkin osien k�ytt� edellytt�� rekister�itymist�. Rekister�itymist� edellytt�v�t mm. keskustelupalstat, laskurit sek� tavaroiden osto- ja myyntipalvelut. Rekister�ityess��n Palveluun tai muuten k�ytt�ess��n Palvelua K�ytt�j� vakuuttaa tutustuneensa n�ihin K�ytt�ehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niit� kaikessa Palvelun k�yt�ss�. Kulloinkin voimassaolevat K�ytt�ehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydess�.

1.3 N�iden K�ytt�ehtojen lis�ksi K�ytt�j� sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydess� ilmenevi�, Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanien antamia ohjeita Palvelun k�yt�st�.

2. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

2.1 K�ytt�j� saa oikeuden k�ytt�� Palvelua n�iden K�ytt�ehtojen sek� muiden Palvelua koskevien s��nt�jen ja ohjeiden mukaisesti. Mik�li K�ytt�j� rekister�ityy Palvelun j�seneksi, h�nen tulee rekister�ityess��n antaa rekister�intilomakkeessa vaaditut yksil�intitiedot (j�ljemp�n� �K�ytt�j�tiedot�), mink� j�lkeen Palveluntarjoaja toimittaa K�ytt�j�lle salasanalla suojatun k�ytt�j�kohtaisen tunnuksen (�K�ytt�j�tunnus�) Palvelun k�ytt�mist� varten. V��rien K�ytt�j�tietojen antaminen on lain nojalla kielletty�. K�ytt�j�st� ei tallenneta mit��n yksil�intitietoja, mik�li h�n ei rekister�idy Palveluun.

2.2 Palveluun voi rekister�ity� K�ytt�j�ksi sek� luonnollinen ett� oikeushenkil�. Palveluun rekister�ityv�n luonnollisen henkil�n tulee olla t�ysivaltainen. Palveluun rekister�ityv�ll� oikeushenkil�ll� tulee olla voimassaoleva y-tunnus.

2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus olla my�nt�m�tt� k�ytt�oikeutta, mik�li kaikkia K�ytt�j�tietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti tai ep�asiallisesti taikka K�ytt�j� ei muuten t�yt� k�ytt�oikeuden my�nt�misen edellytyksi�.

2.4 K�ytt�j� saa Palveluun n�iden K�ytt�ehtojen mukaisen rajoitetun k�ytt�oikeuden. K�ytt�j�ll� ei ole oikeutta taltioida, esitt�� julkisesti, v�litt��, l�hett�� edelleen tai k�ytt�� Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sis�lt�j� tai niiden osaa muutoin kuin n�iden K�ytt�ehtojen sek� soveltuvan tekij�noikeuslains��d�nn�n sallimissa rajoissa. K�ytt�j� sitoutuu pit�m��n K�ytt�j�tiedot osaltaan ajantasaisina. Silt� osin kuin Palvelu mahdollistaa RSS-sy�tteiden k�yt�n, n�m� K�ytt�ehdot eiv�t rajoita kyseisen ominaisuuden hy�dynt�mist� edellytt�en, ett� muualla n�iss� K�ytt�ehdoissa esitettyj� ehtoja noudatetaan.

3. K�YTT�J�N OIKEUDET JA VASTUUT

3.1 K�ytt�j�tunnus ja salasana ovat k�ytt�j�kohtaisia, eik� niit� saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. K�ytt�j� vastaa kaikesta K�ytt�j�tunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun k�yt�st�. Salasanan sek� K�ytt�j�tunnuksen joutuessa ulkopuolisen haltuun tai tietoon K�ytt�j�n tulee ilmoittaa t�st� viipym�tt� Palveluntarjoajalle. K�ytt�j� vapautuu ilman K�ytt�j�n my�t�vaikutusta salasanallaan ja K�ytt�j�tunnuksellaan tapahtuvasta k�yt�st�, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ilmoituksen ja sille on j��nyt kohtuullinen aika est�� Palvelun k�ytt� kyseisen K�ytt�j�tunnuksen osalta.

3.2 K�ytt�j� vastaa kaikista Palvelun k�yt�st� itselleen aiheutuvista v�litt�mist� ja v�lillisist� kuluista.

3.3 K�ytt�j� sitoutuu kaikessa Palvelun k�yt�ss��n toimimaan n�iden K�ytt�ehtojen, muiden Palvelun k�ytt�� koskevien s��nt�jen ja ohjeiden sek� lain ja hyv�n tavan mukaisesti. K�ytt�j� sitoutuu niin ik��n noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja s��nt�j� ja ohjeita.

3.4 K�ytt�j�ll� on oikeus tulostaa tai tallentaa tietokoneelle tai vastaavalle elektronisen taltioinnin mahdollistavalle laitteelle Palvelun sivuja tai osia niist� omaa yksityist� k�ytt���n varten. Sivujen tai niiden osien tulostaminen tai tallentaminen kaupalliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen on kielletty. K�ytt�j�ll� on lis�ksi oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun etusivulle. Linkin kautta avautuvan Palvelun sivun tulee aueta uuteen tyhj��n ikkunaan ilman kehyksi�. Muunlainen linkitt�minen on sallittua ainoastaan Palveluntarjoajan etuk�teen antamalla kirjallisella suostumuksella.

3.5 Palvelussa (erityisesti sen keskustelupalstoilla) ei saa esitt�� lain tai hyv�n tavan vastaista materiaalia. T�llaista on muun muassa materiaali, joka sis�lt�� rasistisia, pornografisia, ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksi�. Palvelua ei my�sk��n saa k�ytt�� tekij�noikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston tarjoamiseen, ilmoittamiseen tai muuhun levitt�miseen, taikka tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun k�ytt�jille tai kolmansille. K�ytt�j� vastaa siit�, ett� h�nell� on kaikki tarvittavat tekij�n- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sek� muuhun aineistoon, jonka h�n l�hett��, v�litt�� tai tallentaa Palveluun.

3.6 Palvelu on suojattu tekij�noikeudella Suomen lains��d�nn�n mukaisesti. Palvelu voi lis�ksi sis�lt�� tekij�noikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. K�ytt�j�ll� ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levitt��, julkaista, kopioida, saattaa yleis�n saataville tai muuten kaupallisesti hy�dynt�� Palveluun sis�ltyv�� aineistoa, ellei pakottavasta lains��d�nn�st� muuta johdu. K�ytt�j�ll� ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta uutta palvelua.

3.7 K�ytt�j� on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista Palveluun liittyvist� v��rink�yt�ksist� sek� lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUUT

4.1 Palvelu on l�ht�kohtaisesti k�ytett�viss� 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena p�iv�n�. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus tilap�isesti poistaa Palvelu tai sen osa k�yt�st� huollon, asennuksen, muutosty�n, j�rjestelm�n liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus lis�t�, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sek� muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun yll�pit�minen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, K�ytt�jien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista K�ytt�jille etuk�teen Palvelun v�lityksell� tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muilta kuin j�ljemp�n� kohdassa 6.1 mainituilta osin muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

4.3 Palvelun sis�lt� esitet��n sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei anna mit��n takeita Palvelun virheett�m�st� toiminnasta tai ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sis�ll�st� tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosis�lt�� eik� Palvelun ulkopuolelle vievien linkkien oikeellisuudesta tai niiden takana olevan aineiston sis�ll�st�. Palveluntarjoajan Palvelun yhteydess� esitt�m�t muut kuin Palvelun k�ytt�� koskevat ohjeet on l�ht�kohtaisesti tarkoitettu ohjeellisiksi, eik� Palveluntarjoaja vastaa niiden sis�ll�st� tai noudattamisesta aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa yhteisty�kumppaneidensa Palveluun tuottamasta tietosis�ll�st� tai sen oikeellisuudesta eik� t�llaisen tietosis�ll�n noudattamisesta aiheutuneista tai siit� muuten seuraavista vahingoista.

4.4 Palveluntarjoaja ei vastaa mist��n vahingoista tai muista haitallisuuksista joita virheelliset tai riitt�m�tt�m�t K�ytt�j�tiedot mahdollisesti aiheuttavat K�ytt�j�lle tai kolmansille osapuolille, eik� se ole miss��n tilanteessa korvausvelvollinen v�litt�mist� tai v�lillisist� vahingoista, jotka liittyv�t joillain tavalla Palveluun tai sen k�ytt�miseen taikka tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun kautta on saatavilla. Palveluntarjoaja ei my�sk��n vastaa Palvelun k�ytt�misen tai siin� esiintyvien toimintah�iri�iden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten K�ytt�j�lle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.5 Palvelun sis�lt�m�n materiaalin tekij�n-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. K�ytt�j�n toimittaman materiaalin tekij�noikeus s�ilyy K�ytt�j�ll� edellytt�en, ett� K�ytt�j�lle voi voimassaolevan lains��d�nn�n perusteella synty� tekij�noikeus kyseiseen materiaaliin. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus k�ytt�� (ml. linkitt��) ja julkaista uudelleen korvauksetta muunneltuna tai alkuper�isess� muodossaan K�ytt�j�n Palvelussa tai sen kautta julkistamaa aineistoa Palvelussa ja sen markkinoinnissa sek� Palveluntarjoajan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten tiedonv�litys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa.

4.6 Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jonka ilmaisemisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kielt�nyt tai joka Palveluntarjoajan n�kemyksen mukaan on lain tai hyv�n tavan vastaista, sopimatonta, virheellist�, haitallista taikka vahingollista Palveluntarjoajalle, K�ytt�jille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta K�ytt�jille etu- eik� j�lkik�teen.

4.7 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa n�iden K�ytt�ehtojen tai muiden Palvelua koskevien s��nt�jen ja ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti toiminut K�ytt�j� Palvelusta ja est�� h�nen p��syns� Palvelun K�ytt�j�ksi vastaisuudessa.

5. HENKIL�TIETOJEN K�SITTELY JA EV�STEET

Palveluntarjoaja k�sittelee rekister�ityneiden K�ytt�jien henkil�tietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sek� yksityisyydensuojaa koskevan lains��d�nn�n mukaisesti. Palvelussa k�ytet��n ev�steit� tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

Rekisteriseloste

Tietosuojalauseke

6. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

6.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa K�ytt�ehtoja ilmoittamalla siit� K�ytt�j�lle s�hk�postitse tai Palvelun v�lityksell�. Muutokset tulevat voimaan ilmoituksen tekohetkell�. K�ytt�j� hyv�ksyy K�ytt�ehtoihin tehdyt muutokset k�ytt�m�ll� Palvelua.

7. PALVELUN SIIRTÄMINEN

7.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirt�� Palvelu ja sen yll�pit�minen sek� siihen liittyv�t asiakkuudet Sanoma-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhti�lle.

7.2 K�ytt�j�ll� ei ole oikeutta siirt�� n�iden K�ytt�ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle. K�ytt�j� tiedostaa erityisesti, ett� K�ytt�oikeus on henkil�kohtainen eik� sit� saa luovuttaa kolmannelle.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

8.1 N�ihin K�ytt�ehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat s��nn�kset.

8.2 Palveluntarjoajan ja K�ytt�j�n v�liset riitaisuudet pyrit��n ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mik�li sovintoon ei p��st�, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin k�r�j�oikeudessa.