Kysy, vastaamme -palvelussa Puutarha.net-palvelun jäsenet voivat esittää kysymyksiä puutarhasta, rakentamisesta, remontoimisesta tai sisustamisesta. Kysyä voi myös rakennusoikeudellisia lakikysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat kunkin alan asiantuntijat. Tule kysymään, kommentoimaan tai lukemaan asiantuntijoiden vastauksia kommentteineen!
Edellinen Rakennusoikeudelliset kysymykset aihealue Seuraava
pvm: 24.2.2024 16:48

Kysymys: osakkeenomistajan oikeus saada tietoja hallituksen solmimista sopimuksista

Rakennusoikeudelliset kysymykset

Hei!

Kysymys on Asoy:stä: Hallitus solmii tärkeimmät sopimukset esim. palvelujen tuottajien kanssa. Missä määrin osakkeenomistajilla on oikeus saada tietoja sopimusten sisällöstä ja esim. kilpailuttamisesta.

Osakkeenomistajia erityisesti kiinnostaa sopimusten hinnat. 

Jos tiedot eivät ole salaisia, voiko näitä kysyä erikseen ja/tai yhtiökokouksessa?

 

Kommentoi:*
Virallinen Vastaus
Osakkeenomistajan oikeudesta saada tietoa taloyhtiön asioista erityisesti kokouksessa tehtävien päätösten tueksi on turvattu ns. kyselyoikeuden avulla. Kyselyoikeudesta on säädetty asunto-osakeyhtiölain yhtiökokousta koskevan luvun 25 §:ssä.

Kyselyoikeus toteutuu siis ensisijaisesti yhtiökokouksessa ja sen touteuttamisesta vastaa hallitus ja yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Lain mukaan hallituksen ja isännöitsijän on yhtiökokouksessa osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, velvollisuus koskee myös yhtiön taloudellista asemaa yleisemmin. Tietoja ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden antaminen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa.

Lain mukaan jos osakkeenomistajan kysymykseen voidaan vastata vain sellaisten tietojen perusteella, jotka eivät ole kokouksessa käytettävissä, vastaus on annettava kahden viikon kuluessa kirjallisesti.
Vastaus on toimitettava kysymyksen esittäneelle osakkeenomistajalle ja muulle osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Jos hallitus katsoo, ettei pyydettyä tietoa voida antaa osakkeenomistajalle aiheuttamatta tiedon antamisella olennaista haittaa yhtiölle, hallituksen on lain mukaan kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta annettava pyydetty tieto yhtiön tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille.

Tilintarkastajien on puolestaan kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta annettava hallitukselle kirjallinen lausunto tiedon vaikutuksesta tilintarkastuskertomukseen tai muuhun tilintarkastajien yhtiökokoukselle antamaan lausuntoon.

Toiminnantarkastajan puolesdtaan on laun mukan annettava vastaavalla tavalla lausunto tiedon vaikutuksesta toiminnantarkastajan kertomukseen.

Lausuntojen nähtävänä pitämiseen ja antamiseen sovelletaan, mitä asunto-osakeyhtiölain 23 §:n 4 momentissa säädetään pöytäkirjasta. Lausunto on viipymättä lähetettävä kysymyksen esittäneelle osakkeenomistajalle.

Viitattu lainkohta eli 23 §:n 4 momentti kuuluu seuraavasti: "Pöytäkirja on viimeistään neljän viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan luona osakkeenomistajien nähtävänä, ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajalla on oikeus saada jäljennös myös pöytäkirjan liitteistä. Pöytäkirjan ja liitteiden lähettämisestä saadaan periä hallituksen vahvistama kohtuullinen maksu." 

Narsissi / Narcissus
Arvostele vastaus kysymykseen "Rakennusoikeudelliset kysymykset / osakkeenomistajan oikeus saada tietoja hallituksen solmimista sopimuksista":
Markus Talvio
Lakimies OTM, kiinteistöjuristi

Kommentoi:*


Muuta aiheeseen liittyvää luettavaa

Muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä/vastauksia: